Untitled Document
Informace o školce Kontakty Stravné a úplata Zájmové kroužky Projekty
Sokolovská: Aktuality Fotogalerie Akce MŠ Ke stažení
Žilinská: Aktuality Fotogalerie Akce MŠ Jídelníčky

Základní informace o škole:

Projekt zdravá MŠ SMO
Městský obvod Poruba
   
Projekt Šablony   

Ředitelka: Bc. Kamila Hradilová (MŠ Sokolovská)

Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Dedková (vedoucí učitelka MŠ Žilinská)

Počet zapsaných dětí – MŠ Sokolovská: 100

Počet zapsaných dětí – MŠ Žilinská: 135

Provoz mateřských škol od 6.00 – 16.30 hodin, třída Krteček na MŠ Žilinská má provoz od 6.30 – 15.45 hodin.

Počet tříd na MŠ Sokolovská: 4 (Beruška, Sluníčko, Sedmikráska, Jablíčko)

Počet tříd na MŠ Žilinská: 5 (Motýlci, Kuřátka, Berušky, Koťátka, Krtečci)


Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Sokolovská 1168, příspěvková organizace získala právní subjektivitu a byla zapsána v síti škol k 1.1.2003. Její součástí – odloučeným pracovištěm je mateřská škola na Žilinské ulici 1321, Ostrava - Poruba a školní jídelny obou mateřských škol. Naše příspěvková organizace má kapacitu 235 dětí a kapacitu ŠJ 270 jídel.

Kde nás najdete: Mateřská škola je typickou sídlištní MŠ s výhodnou územní polohou v blízkosti dopravního uzlu („vozovna“) v Ostravě-Porubě. Její devízou je prostorná zahrada se vzrostlými stromy, které poskytují dostatek stínu v letních vedrech. Kromě 4 pískovišť se nám podařilo v poslední době vybavit zahradu dřevěným vláčkem, novými průlezkami a skluzavkami. Udržovaný trávník protínají koloběžkové asfaltové dráhy, které jsou pomalovány dětskými prvky ke hrám dětí.

Mateřská škola na Sokolovské ulici se pyšní logem Zdravé MŠ a pracuje dle projektu "Mateřská škola podporující zdraví", jehož integrující principy jsou:

- respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce
- rozvíjení komunikace a spolupráce v bezpečném prostředí
- výchova ke zdraví a jeho ochraně, založená na prožitkovém učení a práci ve skupinách

Každodenní činnosti probíhají na jednotlivých třídách formou skupinové nebo individuální práce. Předškolní vzdělávání rozvíjí celou dětskou osobnost a vychází především z prožitků dětí, podporuje rozvoj komunikace a spolupráce s ostatními dětmi a dospělými, respektuje vlastní volbu dítěte.

Mateřská škola na Žilinské ulici (naše odloučené pracoviště) pracuje s dětmi podle nového Rámcového vzdělávacího programu (RVP) s názvem Rok v mateřské škole – jedná se o osobnostně orientovaný model předškolního vzdělávání.

Mateřská škola na Žilinské ulici (naše odloučené pracoviště) také pracuje od 1.9.2011 podle programu „Mateřská škola podporující zdraví“.